Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie


Go to content

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie
ul. Augustowska 45/1
16-310 Sztabin
tel. (0-87) 641-02-03, 641-02-06Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 700 - 1500


Kierownik GOPS - Dorota Salik
Główna księgowa - Małgorzata Żukowska


Pracownicy socjalni:
Halina Rzepnicka - starszy pracownik socjalny
Anna Grześko - starszy pracownik socjalny
Magdalena Klimaszewska - starszy pracownik socjalny


Zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, programu "Rodzina 500+" realizują:
Teresa Mielniczek - starszy inspektor ds. świadczeń rodzinnych
Mgdalena Lewicka - pracownik socjalny


Pracownicy socjalni:

  • przyjmują interesantów w godz. 700 - 1000

  • praca w terenie: 1000 - 1300

  • Kierownik GOPS przyjmuje interesantów w godzinach urzędowaniaCopyright @ 2007 - 2010 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie | gops.sztabin@sztabin.ug.gov.pl

Back to content | Back to main menu